Endringsloggen viser til side hvor dokumentasjon er oppdatert.

Dato Link i dokumentasjon Kommentar
01.04.2022 Funksjonell spesifikasjon Konkursvarsel Dokument revidert, samt oppdatert iht. hjemler og godkjente endringer som er sendt i Bits Rundskriv 1. april 2022
18.03.2022 Om tjenesten
Juridiske rammebetingelser
Validering av forespørsler
Endringer innført som følge av utvidelse av kontohistorikk fra 4 mnd til 12 måneder tilbake i tid, regnet fra konkursdato. Endring er godkjent i DSOP Referansegruppe bank 28.02.2022.
16.04.2021 Onboardingsguide
Juridiske Rammebetingelser
Funksjonell Spesifikasjon
Datamodell og arkitektur
API-spesifikasjon
Validering av forespørsler
Spesifikasjon av eOppslag
Sikkerhetsdokumentasjon
Forvaltningsrutiner
Omstrukurert sidene slik at dokumentasjonen er mer oversiktlig, samt harmonisert med dokumentasjonen på Kontrollinformasjon for den delen som omhandler utlevering av kontoopplysninger til Brønnøysundregistrene
01.12.2020 Om tjenesten  
02.07.2020 Datamodell

API-spesifikasjon
Oppdatert versjon konkursvarsel fra 1.1.0 til 1.1.1. Ny versjon av varselet inneholder ny type: “Avslutning” med innstillingsdato og avslutningskode.