NAV’s API portal

NAVs Github

Arbeidsforholdsopplysninger - OTP API
API utviklet for å gi pensjonsinnretninger tilgang til informasjon i AA-registeret

Informasjonsmodell

Dataelementer fra Aa-registeret
Dataelementer som har et kodeverk

Testdata

Skatteetaten og NAV tilbyr syntetiske testdata og testdataene vil henge sammen på tvers av API’ene som leveres for denne tjenesten.

Formålet med testdataene:

  • Understøtte integrasjonstest mellom NAV, Skatteetaten og Pensjonsinnretningene.
  • Fokus for integrasjonstesten er på grønne løp, og dataene er ikke ment å representere noen uttømmende funksjonell bredde.
  • For funksjonell testing forventes det at det enkelte pensjonsinnretning selv tilrettelegger

Link til tjenestens testdata finnes her.

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
04.04.2023 Oppdatert link testdata Link
31.05.2022 Oppdatert link arbeidsforholdopplysninger OTP API Link