Alle finansforetak som har implementert Syke- og Uføreopplysninger fra NAV skal inkorporere forvaltningsrutinene i deres interne rutiner. Det er nødvendig at finansforetaket som implementerer denne løsningen lager egne rutiner og systemer, slik at rutinene beskrevet under skal fungere.


Tjeneste Beskrivelse Link
Syke- og Uføreopplysninger fra NAV Forvaltningsprosesser Link