Send henvendelse til DSOP Supportdersom FAQ ikke besvarer ditt spørsmål.

Utgått org.nr.

Det er ikke mulig å benytte utgåtte organisasjonsnumre i tjenesten samtykkebasert lånesøknad. Bedriftens org.nr. må være registrert i enhetsregisteret.

Endringer i skatteoppgjør for 2019

Skatteoppgjør for inntektsår 2019 er tilgjengelig i test, herunder også testdata og oppdatert api-dokumentasjon på Skatteetatens GitHub.

Oppdatert feltliste for skatteoppgjøret 2019 med rettighetspakke SBL kan lastes ned HER.
Listen inkluderer en oversikt over hvilke felter som vil bli spesifisert.

Forklaring til feltliste (Arkfane: Endringer 2018-2019):

  • Grønn tekst: felt har endret navn
  • Rød tekst: nytt felt som tidligere inngikk i annet felt

Identifikator ordinær VS pilot-løype

Årsaken til at Skatteetaten ikke lager en identifikator (versjonering) kommer av at det ikke vil være et varig behov, samt at det er mulig å skille mellom ny og gammel løype på følgende måte:

I ordinær løype vil “type” alltid blir satt til “Generisk”

I pilot-løype vil “type “ bli satt til iht. relatert til tema

Klikk her for en oversikt over forskjellige spesifikasjoner i pilot-løype.

Integrasjonstest - T10

Denne er valgfri og er ment for virksomheter som representerer flere finansinstitusjoner med ulike organisasjonsnumre. Testen har sin hensikt med at virksomheten skal ha kontroll på sine virksomhetssertifikater for de ulike finansinstitusjonene.

Testdata ny VS gammel løype

4 testbrukere har skatteoppgjør for 2019.

Sirius (pilotløype):

Fødselsnummer Navn Skatteoppgjør 2018
07078600378 Magne Løvik ok
18018200283 Nille Psa Augestad ok

SL (ordinær løype):

Fødselsnummer Navn Skatteoppgjør 2019
18017749532 Karl Karlstad ok

Testbrukere til akseptansetest

I testmiljø tilbys det et sett syntetiske testdata det kan spørres på. Formålet med disse dataene er å teste og verifisere at integrasjonen mot tjenestene Spesifisert summert skattegrunnlag, inntektsdata og tilgjengeligdata fungerer. Dataene vil inneholde verdier i de aller fleste felter i responsen.

Klikk her for oversikt over testbrukere.

Tekst til samtykke (DelegationContext)

DelegationContext er en beskrivelse fra bank på hva som er formålet med samtykket. Krav fra Skatteetaten er at beskrivelsen skal være følgende:

Ved å samtykke, gir du Skatteetaten rett til å utlevere opplysninger om deg direkte til <banknavn>. Banken får opplysningene for å behandle søknaden din om finansiering.

Se mer informasjon om DelegationContext her

Oversikt over feilkoder

Under følgende lenker kan du få oversikt og betydning av de ulike feilkodene som oppstår. Velg lenke ut i fra feilmelding som du har fått oppgitt.

Tilgjengelighetsdata (TD 001-006)

Felles feilkoder (DAS 001-008)

Skattegrunnlag (SSG 007-101)

Inntektsmottaker (IM 000-101)

HTTP-status er ikke 200

Overgang fra sommertid til vintertid

For unngå problematikk med gyldighetsdato og klokkeslett på samtykke (Validtodate) bør bankene å legge inn en feilmargin i redirectURL på klokkeslettet på “validtodate”. Det vil si at bankene ber om et samtykke som har mer enn en times margin ift. den juridiske begrensningen på 10 dager - altså 9 dager, 22 timer og 59 minutter .

Norsk tid/CET er definert slik at det mangler en time natt til 28 oktober. Problemet er at når banken skyver klokken over fra sommertid til vintertid overgang, så hopper den over denne manglende timen og havner for langt frem.

Samtykketokenet (og Skatteetaten) bruker zulutid/UTC (ref https://tools.ietf.org/html/rfc7519) . I denne tidssonen eksisterer ikke sommertid.

Sertifikat problemer

Organisasjonsnummer i virsomhetssertifikat
Virskomhetssertifikater inneholder virksomheten sitt organisasjonsnummer. Virksomhetens organisasjonsnummer er også nøkkelen som Skatteetaten forholder seg til. Det er derfor nødvendig at virksomhetssertifikatet fra samme organisasjon benyttes som den som har det avtalemessige forholdet med Skatteetaten.

Prod sertifikat til test eller motsatt?
I akseptanstest (AT) må man bruke et test virsomhetssertifikat. I Prod må man bruke et prod virksomhetssertifikat.

Validering av XSD-fil

Ved validering av XSD-fil er det et tips at dere alltid bruker online-versjon, kontra å laste ned en lokal versjon. Rundt Skatteoppgjør-tidene bør dere overvåke eventuelle endringer som kan forekomme på XSD-filen online.

Her er lenke til online versjon som dere bør parse mot.

I tillegg bør dere ikke hardkode XSD-filen.