Bakgrunn

Digital eiendomshandel har som mål å lage en hel-digital løsning som effektiviserer og digitaliserer boligkjøpsprossesen og all informasjonsutveksling mellom bank og megler i forbindelse med en eiendomshandel. En hel-digital prosess mellom bank og megler innebærer digitalisering av flere prosesser/funksjonaliteter, og flere av de digitale funksjonalitetene er allerede levert og kan tas i bruk.

Tidligere har banker og meglere utvekslet informasjon og dokumenter manuelt via telefon, e-post eller postgang. Med Digital eiendomshandel kan aktørene oversende dokumenter og informasjon elektronisk gjennom en felles kommunikasjonskanal i Altinn. Ved å benytte den digitale løsningen i dag kan både kjøper og selger signere alle nødvendige dokumenter elektronisk, banken kan oversende pantedokumenter elektronisk til megler, og eiendommen kan tinglyses elektronisk hos Kartverket. Løsningen er tidsbesparende og effektiv for alle parter involvert, i tillegg er det nylig levert funksjonalitet for å oversende elektroniske kjøpekontrakter fra megler til bank. Videre funksjonaliteter er under arbeid og på sikt skal alle prosessene mellom bank og megler kunne håndteres digitalt i løsningen. En oversikt over funksjonalitetene som skal inngå i Digital eiendomshandel vises under.

Funksjonaliteter

Funksjonalitet Beskrivelse Status
Løsning for elektroniske skjøtepakker
- Intensjonsmelding
- Statusoppdatering fra megler til bank
- Forutsetningsbrev

(underpunktene er egne funksjonaliteter, men henger sammen med løsning for elektroniske skjøtepakker) 
Elektronisk tinglysing av skjøtepakker innebærer at kjøpers bank oversender elektronisk signert pantedokument og forutsetningsbrev (bankens forutsetninger for overførselen) til megler. Eiendomsmegler tinglyser deretter elektronisk skjøtepakke (pantedokument og skjøte for eiendommen) hos Kartverket. Det sendes en melding fra megler til kjøpers bank med informasjon om at pantedokumentet er tinglyst. Levert
Oversendelse av kjøpekontrakt(del 1)   Banken kan etterspørre kjørekontrakten fra megler og megler skal kunne oversende dette digitalt til banken. Ved eventuelle endringer i kjøpekontrakten eller tilføyelse av ny informasjon i meglersystemet, skal banken motta varsel om oppdatert informasjon automatisk. Levert
Bekreftelse på oppnådd prioritet  Bekreftelse fra megler til bank om at banken har oppnådd prioritet iht. forutsetningsbrevet. Under arbeid
Sjekk av finansiering   Redegjøre for at megler kan digitalt spørre budgivers bank om finansieringen under en budrunde er godkjent eller ikke. Megler vil i retur motta svar fra banken med «ja» eller «nei». Ikke levert
Mellomfinansiering   Ved kjøp av ny bolig kan kjøper bruke innbundet egenkapital i eksisterende bolig, til midlertidig finansiering. Kjøpers bank vil som følge ha pant i vedkommende sin eksisterende bolig. Kjøpers bank sender pantedokument til kjøperens megler av eksisterende bolig, som signerer pantet og sender i retur til kjøpers bank. Banken tinglyser deretter pantedokumentet hos Kartverket. Ikke levert
Restgjeldsoppgave (megler)   Megler kan sende forespørsel til selgers bank for å verifisere restgjeld på boligen. Det blir samtidig verifisert at selgers bank ikke låner på eksisterende pant i Kartverket uten samtykke fra megler. Ikke levert
Innfrielsessaldo (oppgjør)   Megler sender forespørsel til selgers bank for å innhente informasjon om saldo på lån i henhold til en gitt dato for innfrielse av lån. Banken sender deretter en bekreftelse på at pantet vil slettes etter innbetaling innen innfrielsesdato. Ikke levert
Pantefrafall   Dersom megler ser at banken er i fare for å ha manglede dekning for innfrielses av lån etter å ha mottatt restgjeldsoppgave fra selgers bank, vil det sendes en varsling til banken om de fortsatt ønsker å slette pantet. Banken vil kunne besvare megler digitalt. Ikke levert
Oppfordring om å slette pant   En beskjed fra megler til bank om å iverksette sletting av pant. Det sendes et purrebrev fra megler til bank dersom banken ikke har slettet pantet. Ikke levert
Bekreftelse på sletting av pant   Bekreftelse fra bank til megler om at pant er slettet Ikke levert
Prioritet ved flere pant   Derom flere banker har pantedokumenter i samme skjøtepakke, skal bankene avtale prioritet i felles enighet og informere megler (via forutsetningsbrevet). Megler skal deretter implementere støtte for å sammenstille begge forutsetningsbrev (iht. riktig prioritet i skjøtepakken) og tinglyse det hos Kartverket. Ikke levert
Oversendelse av kjøpekontrakt(del 2)   Det vil ikke være nødvendig for banken å sende forespørsel om kjøpekontrakten, kjøpekontrakten vil sendes automatisk fra megler. Ikke levert