Lånekassen stiller i bruksvilkårene for tjenesten krav om at Lånekassens logo skal presenteres “i umiddelbar nærhet til visningen av saldo-opplysningene”.

Formålet med tjenesten er å vise kundene sin saldo i Lånekassen. For at det ikke skal være tvil om opphavet til dataene og skal konsumenten i umiddelbar nærhet til visningen av saldo-opplysningene også presentere Lånekassen sin logo.

Utforming

Lånekassens logo består både av et navntrekk og et symbol. Som hovedregel skal begge vises sammen slik:

alt text

Retningslinjer for bruk av Lånekassen sin logo er nærmere beskrevet på Lånekassens nettsider

Tilpasning av logo til banken visuelle uttrykk

Lånekassen kan bistå banken med å levere logen i korrekt format og størrelse tilpasset bankens behov dersom bruk av logoen etter retningslinjen ovenfor er vanskelig å etterleve. Dersom det er behov for slik bistand, skal konsumenten rette en henvendelse om dette via Bits.

Eksempler på bruk

Nedenfor vises tre eksempler på mulig bruk av logoen.

Eksempel A - Fortrukket

Eksempel A viser logen brukt i sin helhet som er den foretrukne måten å presentere logoen på.

alt text

Eksempel A - Nødløsning

Eksempel B viser en annen variant hvor kun symbolet brukes. Dette kan være et alternativ dersom dette passer bedre med det visuelle uttrykket i den flaten hvor konsumenten presenterer saldo-opplysningen fra Lånekassen.

alt text

Eksempel C viser en annen variant tilsvarende A hvor hele logoen vises men på grunn av bakgrunnsfargen i mobilbanken ville Lånekassens logo blitt utydelig. Her er det valgt en negativ versjon. Logoen består fortsatt av både logoelement OG navnet til Lånekassen – logoelementet alene skal bare brukes i nødstilfeller.

alt text

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon