Maskinporten

Digitaliseringsdirektoratets dokumentasjon om Maskinporten: Slik bruker du Maskinporten som API-konsument

Tjenesten baserer seg på testmiljøet “test”, hvor virksomheten må bruke virksomhetssertifikat for test. I produksjonsmiljø skal virksomheten benytte virksomhetssertifikatet for produksjon.

Endringer i 2023

Det ble gjort endringer for Finansforetak som hadde utgående brannmur. Disse måtte oppdatere IP-adressene. Endringen ble implementert i produksjon 06.02.2023. Endringen var nødvendig for å kunne bruke Maskinporten i forbindelse med autentisering og utstedelse av access token. 

Endepunkt ble endret fra VER2 til TEST i testmilø fra og med Q3 2022. Det er foreløpig ingen endring i eksisterende oppsett for å hente tokens, men fra og med Q3 2023 må finansforetak ta i bruk nytt endepunkt test.maskinporten.no. Mer informasjon om denne endringen kommer nærmere Q3 2023. Se informasjon Maskinporten

Opprette klient

Pensjonsinnretningen må opprette en klient i Maskinporten. Det vil si at de må opprettet tilgang til Samarbeidsportalen fra Digdir og signer Digdirs brukervilkår

Det er den som blir admin i Samarbeidsportalen som kan opprette en integrasjon.

Selvbetjening av Maskinporten via Samarbeidsportalen

Opprette integrasjon

For å kunne hente ut tokens som kan benyttes i etatenes API må man registrere en Integrasjon i maskinporten

Dette gjøres slik:

 1. Under “test”, velg “Integrasjoner”.
 2. Velg “Ny integrasjon”
 3. Under Difi-tjeneste velg Maskinporten og trykk “Legg til scopes”
 4. Følgende valg bør da dukke opp som alternativer så fremt etatene har gitt dere tilgang til scopet.

  NAV: “NAV:aareg/v1/arbeidsforhold/otplan/v1/saldoopplysninger”

  Skatteetaten: “Skatteetaten:inntekt/skatteetaten:inntektsmottakere” og “Skatteetaten:tjenestepensjonsavtale”

Ellers fylles følgende ut:

 • Tillatte grant types: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
 • Klientautentiseringsmetode: **private_key_jwt

Eksempel på Maskinporten-integrasjon:

{
  "integration_type": "maskinporten",
  "client_name": "oidc_difi_jb_test",
  "description": "ny integrajson igjen.",
  "token_endpoint_auth_method": "private_key_jwt",
  "grant_types": [
    "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer"
  ],
  "scopes": [ "difitest:api3", "difitest:api4"]
}

Oppretting av tokens

Når “Integrasjonen” lagres vil den få en identifikator. Denne skal benyttes når man gjør kall for å få opprettet tokens.

Detaljer for å få ut tokens fra ny integrasjon er som følger:

 • Token Endpoint: https://test.maskinporten.no/
 • Issuer: Id på integrasjonen
 • Audience: https://test.maskinporten.no/

Bruk av Skatteetatens Apier med token fra maskinporten
Bruk av NAVs Api med token fra maskinporten

Pensjonsinnretning som benytter ekstern leverandør

Delegering i Maskinporten Maskinporten

Hvordan registrere klient ved delegering

Virksomhetssertifikat

Etatene validerer på org.nummeret i Maskinporten-tokenet. Pensjonsinnretninger som benytter en ekstern systemleverandør som skal bruke eget virksomhetssertifikat mot Maskinporten, må pensjonsinnretningen bruke Delegerings-tjenesten i Altinn

Maskinporten og consumer

Dette settes basert på virksomhetssertifikatet pensjonsinnretningen/leverandøren bruker for å kalle Maskinporten. Når pensjonsinnretningen/leverandøren har fått gjennom et kall og hentet access_token fra Maskinporten med et virksomhetssertifikat så har “consumer” blitt satt automatisk. Innholdet i tokenet kan verifiseres med https://jwt.io.

Ved bruk av delegeringstjenesten, må man angi hvilken pensjonsinnretning/leverandør som man kaller på vegne av.

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
04.04.2023 Oppdatert link til skatteetatens Github Link