Integrasjonstesten

Integrasjonstesten består av testcaser som må gjennomføres før selskapet kan autoriseres for NAV sitt produksjonsmiljø.

Når integrasjonstest er utført må følgende rapport fylles ut. Selskapene skal kunne fremvise rapporten dersom NAV, Altinn, Digdir eller Bits ber om det.

NAV har begrenset testdatasettet da hensiktene med testdataene er at de skal dekke behovet for integrasjonen av løsningen. Testdataene som leveres er ikke ment for å dekke behovet selskapene har for å teste datakvalitet og forretningsregler. Utarbeidelse av forretningsregler for å tolke dataene, anbefales det at selskapene utarbeider egne testcaser, eller innhenter reelle data fra produksjon.

Testbrukere

Testdata for tjenestene:
-Arbeidsavklaringspenger (AAP)
-Uføretrygd

Testbrukere påloggingsmekanisme:

BankID   Min ID  
Engangskode Passord Passord PIN kode
otp qwer1234 password01 12345

Endringslogg

Dato Versjon Endring Kommentar Link i dokumentasjon
26.08.2020   Oppdatert beskrivelse av Integrasjonstest   Integrasjonstest