Endringer API Gateway Skatteetaten

Skatteetaten har gitt beskjed om endring i API Gateway. Frist for migrening er fastsatt til innen oktober 2024. Se oppdatert informasjon fra skatteetaten. Endringer API Gateway

Se også presentasjon som beskriver de kommende endringene. Informasjon om endring API Gateway

Nye endepunkter i NAV fra 01.09.2024

NAV vil endre sine endepunkter og finansinstitusjonene må ha migrert over til nye adresser innen 1. september 2024. Informasjon om dette legges ut i NAV. Nye endepunkter

Ny versjon av a-melding

Ny versjon av a-meldingen er ute på høring der det foreslås nye dataelementer. Tentativ tidsplan er oppstart test 01.08.2024 og a-melding v2.3 produksjonssatt 01.01.2025. Informasjon oppdateres fortløpende.

Årsrevisjon 2023/2024

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende årsrevisjon for 2023/2024:
Excel-oversikt

Det har kommet ytterligere nye inntektsbeskrivelser i Inntekt API fra 2024. Se oversikt på skatteetaten

Endringer i inntekts API

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende skatteoppgjøret for 2022. (NB: Det er kun endringer i henhold til inntekts APIet som er relevant for tjenesten Data for ajourhold OTP).
Excel-oversikt

Open API - Swaggerhub

Skatteetaten flyttet sine API-spesifikasjoner til Open API i sommer 2022. Det betyr at tjenesten ikke lenger baserer seg på XSD men vil basere seg på Open API spec JSON skjema, se linker under for API’ene:
Inntekt API
Intektsmottakere
Tjenestepensjonsavtale