Årsrevisjon 2023/2024

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende årsrevisjon for 2023/2024:
Excel-oversikt

Det har kommet ytterligere nye inntektsbeskrivelser i Inntekt API fra 2024. Se oversikt på skatteetaten

Endringer i inntekts API

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende skatteoppgjøret for 2022. (NB: Det er kun endringer i henhold til inntekts APIet som er relevant for tjenesten Data for ajourhold OTP).
Excel-oversikt

Open API - Swaggerhub

Skatteetaten flyttet sine API-spesifikasjoner til Open API i sommer 2022. Det betyr at tjenesten ikke lenger baserer seg på XSD men vil basere seg på Open API spec JSON skjema, se linker under for API’ene:
Inntekt API
Intektsmottakere
Tjenestepensjonsavtale