Maskinporten

Digitaliseringsdirektoratets dokumentasjon om Maskinporten: Slik bruker du Maskinporten som API-konsument

Tjenesten baserer seg på testmiljøet “TEST”, hvor virksomheten må bruke test-virksomhetssertifikat. I produksjonsmiljø skal virksomheten benytte virksomhetssertifikat for produksjon.

Endringer

Finansforetak som har utgående brannmur- MÅ OPPDATERE IP-ADRESSENE Denne endringen må implementeres innen 05.01.2023 for testmiljø og 06.02.2023 for produksjonsmiljø. Dette er nødvendig for å kunne bruke Maskinporten i forbindelse med autentisering og utstedelse av access token. 

Endring av endepunkt i testmiljøet - Endepunkt endres fra VER2 til TEST fra og med Q3 2022. Det er foreløpig ingen endring i eksisterende oppsett for å hente tokens, men fra og med Q3 2023 må finansforetak ta i bruk nytt endepunkt test.maskinporten.no. Mer informasjon om denne endringen kommer nærmere Q3 2023.

Opprette klient

Virksomheten må opprette en klient i Maskinporten. Det vil si at det må ha fått opprettet tilgang til Samarbeidsportalen fra Digdir.

Det er den som blir admin i Samarbeidsportalen som kan opprette en integrasjon.

Opprette integrasjon

For å kunne hente ut tokens som kan benyttes i Lånekassens API må dere registrere en “Integrasjon”.

Dette gjøres slik:

 1. Under “TEST”, velg “Integrasjoner”.
 2. Velg “Ny integrasjon”
 3. Under Difi-tjeneste velg Maskinporten og trykk “Legg til scopes”
 4. “lanekassen:lan/v1/saldoopplysninger” bør da dukke opp som et valg så fremt Lånekassen har gitt dere tilgang til scopet.

 5. For produksjon gjør man tilsvarende under “Produksjon”

Ellers fylles følgende ut:

 • Tillatte grant types: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
 • Klientautentiseringsmetode: private_key_jwt
 • Refresh token type: Engangs
 • Timeoutverdier: Opptil 120 sekunder

Oppretting av tokens

Når “Integrasjonen” lagres vil den få en identifikator. Denne skal benyttes når man gjør kall for å få opprettet tokens.

Detaljer for å få ut tokens fra ny integrasjon er som følger:

 • Token Endpoint: https://test.maskinporten.no/
 • Issuer: Id på integrasjonen
 • Audience: https://test.maskinporten.no/

Eksempel forespørsel access token:

{
"aud": "https://test.maskinporten.no/",
"scope": "lanekassen:lan/v1/saldoopplysninger"
 "iss": "min_egen_clientid",
 "iat": 1602070975,
 "exp": 1602190975,
 "jti": "E05750BC-5066-4B16-8F63-C2581DF6E359",
 }

Eksempel access token:

{
 "scope" : "lanekassen:lan/v1/saldoopplysninger",
 "iss" : "https://test.maskinporten.no/",
 "client_amr" : "virksomhetssertifikat",
 "token_type" : "Bearer",
 "exp" : 1584694565,
 "iat" : 1584693565,
 "jti" : "IYRtIEzOYb8fHiIMEaqVHq_tXYGWe6OEOjOdsK-P_30",
 "consumer" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:ORG_NO"
 }
}

Eksempel forespørsel access token for virksomheter som bruker tredjepart/leverandører:

{
 "aud" : "https://test.maskinporten.no/",
 "scope" : "lanekassen:lan/v1/saldoopplysninger",
 "iss" : "oidc_difi_delegering_altinn",
 "exp" : 1584693557,
 "consumer_org" : "910753614",
 "iat" : 1584693437,
 "jti" : "eb6ab01e-5834-4ba0-a2a1-457bfd0f0a49"
}

Consumer_org

Organisasjonsnummeret til virksomheten tredjeparten sender forespørsler på vegne av.

Eksempel access token for tredjepart/leverandør:

{
 "iss" : "https://test.maskinporten.no/",
 "client_amr" : "virksomhetssertifikat",
 "token_type" : "Bearer",
 "client_id" : "oidc_difi_delegering_altinn",
 "scope" : "lanekassen:lan/v1/saldoopplysninger",
 "supplier" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:991825827"
 },
 "exp" : 1584694440,
 "delegation_source" : "https://tt02.altinn.no/",
 "iat" : 1584693440,
 "jti" : "faulA3FDWRqpd59Cwc1DqvA72kOV_xDHggBXpSpptsw",
 "consumer" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:910753614"
 }
}

Virksomhetssertifikat

Lånekassen validerer mellom org.nummeret i samtykketoken og i Maskinporten-tokenet. For de virksomheter som bruker en systemleverandør som skal bruke eget virksomhetssertifikat mot Maskinporten, må virksomheten bruke delegeringstjenesten i Altinn.

Maskinporten og consumer

Dette settes basert på virksomhetssertifikatet virksomheten bruker for å kalle Maskinporten. Når de har fått gjennom et kall og hentet access_token fra Maskinporten med et virksomhetssertifikat så har “consumer” blitt satt automatisk. Innholdet i tokenet kan verifiseres med https://jwt.io.

Ved bruk av delegeringstjenesten, må man angi hvilken virksomhet som man kaller på vegne av.

Tolking av tokens

Avslutningsvis før man går igang med å gjøre kall mot vår løsning henter dere ut tokens og validerer følgende:

Maskinporten-token skal ha følgende:

"consumer": {
  "authority": "iso6523-actorid-upis",
  "ID": "0192:DERES_ORGANISASJONSNUMMER"
 }
	"scope": "lanekassen:lan/v1/saldoopplysninger",

Altinn samtykketoken:

 • “OfferedBy”: “FODSELSNUMMER_DERE_FORVENTER”
 • “CoveredBy”: “DERES_ORGANISASJONSNUMMER”
 • “ValidTo”: 1599211796 - At denne er gyldig frem i tid

Maskinporten.consumer (minus 0192:) må være lik AltinnSamtykke.CoveredBy for at request skal bli godkjent. Dette sikrer at samme organisasjon gjør kallet og har gyldig samtykke.

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon