Send e-post til DSOP@bits.no dersom FAQ ikke besvarer ditt spørsmål.

Virksomhetssertifikat

Bruker du prodsertifikat til test eller motsatt?

I Maskinportens og Samtykkeløsningens testmiljø må dere bruke et test-virksomhetssertifikat. I produksjonsmiljø må virksomhetssertifikat for produksjon benyttes.

Bruk av virksomhetssertifikat

Virksomhetssertifikat som kan brukes for tjenesten:

Tilbyder Type
Buypass Virksomhetssertifikat for Norge
Commfides Virksomhetssertifikat

QC eSeal-sertifikat som brukes i forbindelse med PSD2 kan ikke benyttes.

Hvilke URL-er benyttes for test- og produksjonsmiljø?

Maskinporten

Miljø Endepunkt Metode
Test https://test.maskinporten.no/token POST
Produksjon https://www.maskinporten.no/token POST

Lånekassen

Miljø Endepunkt Metode
Test https://ekstern01.api.test.lanekassen.no/saldo/v1/Accounts GET
Produksjon https://ekstern01.api.lanekassen.no/saldo/v1/Accounts GET

Altinn

Miljø Endepunkt Metode
Test https://tt02.altinn.no/api/ConsentRequest?ForceEIAuthentication
https://tt02.altinn.no/api/authorization/token?authcode={authcodeinrequest}
POST
GET
Produksjon https://www.altinn.no/api/ConsentRequest?ForceEIAuthentication
https://www.altinn.no/api/authorization/token?authcode={authcodeinrequest}
POST
GET

Hvilke scopes brukes i Maskinporten?

Tilgang til Lånekassens scope må tildeles av Lånekassen, mens scopene til Altinn er åpne og virksomhetene kan dermed legge til scopene selv.

  • Scope til samtykkeløsningen er kun nødvendig dersom virksomheten vil bruke Maskinporten-token istedenfor virksomhetssertifikat for autentisering mot samtykkeløsningen.
API-tilbyder Tjenete Scope
Lånekassen Saldo på studielån lanekassen:lan/v1/saldoopplysninger
Altinn Samtykkeløsningen altinn:consentrequests.read
altinn:consentrequests.write
altinn:consenttokens

Hvilken rettighet i Altinn skal delegeres til tredjepart/leverandør?

  • Tilgang til api for å hente saldoopplysninger
  • Tilgang til å administrere samtykkeforespørsler og samtykketokens

Se prosess B-6 i onboardingsguide for veileding.