Skatteetatens API

Inntekt

Inntektsmottakere

Tjenestepensjonsavtale

Merk at i Tjenestepensjonsavtale API-et har pensjonsinnretningene kun tilgang til følgende grensesnitt: “Registrere/endre avtaler” og “Slette avtaler”.

Informasjonsmodeller

Inntekt

Inntektsmottakere

Tjenestepensjonsavtale

Merk at i Tjenestepensjonsavtale API-et har pensjonsinnretningene kun tilgang til følgende grensesnitt: “Registrere/endre avtaler” og “Slette avtaler”.

Testdata

Skatteetaten og NAV tilbyr syntetiske testdata og testdataene vil henge sammen på tvers av API’ene som leveres for denne tjenesten.

Formålet med testdataene:

  • Understøtte integrasjonstest mellom NAV, Skatteetaten og Pensjonsinnretningene.
  • Fokus for integrasjonstesten er på grønne løp, og dataene er ikke ment å representere noen uttømmende funksjonell bredde.
  • For funksjonell testing forventes det at det enkelte pensjonsinnretning selv tilrettelegger

Testdata

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
04.04.2023 Oppdatert linker til skatteetatens Github Skatteetatens Github
27.06.2022 Endret navn fra Inntektsmottaker API til Inntekt API Skatteetatens Informasjonsmodeller og API