Integrasjonstest

Integrasjonstesten består av testcaser som må gjennomføres før finansforetaket kan autoriseres for Skatteetatens produksjonsmiljø.

Etter integrasjonstest er utført må følgende rapport fylles ut.

Testbrukere

Informasjon om Nytt testmiljø hos Skatteetaten og nye testbrukere.

NB! Begrensninger i nytt testmiljø og testdata

Testbrukere gammelt miljø:

Fødselsnr Navn BankID   Min ID  
    Engangskode Passord Passord PIN kode
180177 49532 Karl Karlstad otp qwer1234 password01 12345
010294 13157 Iver Psa Høk otp qwer1234 password01 12345
040578 49687 Morten Minstemann Val-Aa otp qwer1234 password01 12345
180182 00283 Nille Psa Augestad otp qwer1234 password01 12345
070786 00378 Magne Løvik otp qwer1234 password01 12345
020999 00434 Tone Olsen otp qwer1234 password01 12345
021160 49964 Nils Nilsen otp qwer1234 password01 12345

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
03.04.23 Oppdatert linker til skatteetatens Github  
13.12.22 Oppdatert integrasjonstest og testrapport  
29.06.20 Oppdatert integrasjonstest og testrapport  
06.09.2021 Oppdatert om nytt testmiljø og testbrukere  
04.05.2022 Oppdatert om gammelt testmiljø, fjernet utfasingsdato.