For tjenestene Kontrollinformasjon og Konkursbehandling, gjøres det oppslag mot Konto- og adresseringsregisteret (KAR) og Kundeforholdsregisteret (KFR) for å finne ut hvilke finansforetak et firma eller en person har kundeforhold i.

KAR dekker kun de finansforetak som er knyttet til Norwegian Interbank Clearing System (NICS), mens KFR dekker de resterende.

Finansforetak i KFR

Kontakt DSOP@bits.no for å få en liste over finansforetakene som er i KFR.

Finansforetak i KAR

Oversikt over finansforetak i KAR finnes her.