Alle pensjonsinnretninger som har implementert Data for ajourhold av OTP i privat sektor skal inkorporere forvaltningsrutinene i deres interne rutiner. Det er nødvendig at pensjonsinnretningen som implementerer denne løsningen lager egne rutiner og systemer, slik at rutinene beskrevet under skal fungere.


Tjeneste Beskrivelse Link
Data for ajourhold av OTP i privat sektor Forvaltningsprosesser Link
Data for ajourhold av OTP i privat sektor Enkel API flyt Link

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
16.01.2024 Oppdatert forvaltningsprosesser forvaltningsprosesser
08.03.2022 Oppdatert forvaltningsprosesser forvaltningsprosesser