Løsningen har sitt utspring i DSOP-programmet og tjenestene Kontrollinformasjon og Konkursbehandling, der det er behov for oppslag mot Konto- og adresseringsregister (KAR) for å finne ut i hvilke finansforetak et firma eller en person har kundeforhold. ​

KAR dekker kun finansforetakene som har tilknyttet seg Norwegian Interbank Clearing System (NICS), derfor vil Kundeforholdregister (KFR) dekke resten. Med resten menes det finansforetakene som ikke er tilknyttet NICS eller finansforetakene som har en del av sin virksomhet som ikke er tilknyttet NICS.​

Det er behov for at alle finansforetakene som er registrert med konsesjon i Norge, skal ha innmeldt sine kundeavtaler inn i enten KAR og/eller i KFR. ​

Ved å benytte KAR/KFR for å avdekke hvilke finansforetak en person har kundeforhold i, vil den påfølgende videre oppfølging for en myndigheter/bostyrer, begrense seg til de finansforetak som faktisk har kundeforhold. Dersom det er finansforetak som ikke har koblet seg opp mot KAR/KFR, må disse enkeltvis følges opp av DSOP-aktøren direkte for alle forespørsler. ​

Introduksjon Kundeforholdsregister

Introduksjon til tjenesten finnes her.

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon
07.12.20 Ny versjon av “Introduksjon til tjenesten” med presisering rundt utmeldinger av kundeforhold. Klikk her
28.04.20 Lagt til presisering i introduksjon om at avsluttede kundeforhold ikke skal lastes opp i KFR ved førstegangsregistrering Klikk her