Endringer API Gateway (Skatteetaten)

Skatteetaten etablerer en løsning for API gateway for SBL API-ene. Frist for migrening er fastsatt til innen oktober 2024.
Se oppdatert informasjon fra skatteetaten: Oversikt - Endringer API Gateway
Se også presentasjon som beskriver de kommende endringene: Informasjon om API Gateway - Skatteetaten

Årsrevisjon (Skatteoppgjør) 2023/2024

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende årsrevisjon (skatteoppgjøret) for 2023/2024:
Excel-oversikt
Det har kommet ytterligere nye inntektsbeskrivelser i Inntekt API fra 2024. Se oversikt på skatteetaten

Skatteoppgjør 2022

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende skatteoppgjøret for 2022:
Excel-oversikt
Open API Specification - 17.01.2023
Open API Specification - 17.02.2023

Open API - Swaggerhub

Skatteetaten flyttet sine API-spesifikasjoner til Open API i sommer 2022. Det betyr at tjenesten ikke lenger baserer seg på XSD men vil basere seg på Open API spec JSON skjema, se linker under for API’ene:
Swaggerhub for Inntekt API
Swaggerhub for Spesifisert summert skattegrunnlag

Informasjon om nytt testmiljø og nye testdata

Gammelt testmiljø ble sanert den 19.september 2022 og er ikke lenger i bruk. Det nye testmiljøet benytter testpersoner fra syntetisk Folkeregister og testenheter fra syntetisk Enhetsregister. Skatteetaten vil gå bort i fra å dokumentere testdata på github, og virksomheter må benytte Tenor testdatasøk for å finne relevante testdata. Fristen for implementering av Tenor testdatasøk er utgangen av Q1 2023.

Test-Norge er en syntetisk virkelighet i testmiljøene. Testpersoner er lest inn fra syntetisk folkeregister, og blir beriket med testdata fra ulike kilder. Testdataene gjøres søkbare gjennom Tenor testdatasøk: en løsning som gir tilgang til syntetisk testdata fra Test-Norge fra ulike kilder. Eksempel på data som beriker de syntetiske testpersonene: skattedata fra Skatteetaten; arbeidsforhold og ytelser fra NAV; kjøretøyregister fra Statens vegvesen; lånesaldo fra Lånekassen.

Tenor testdatasøk er et verktøy for alle som driver systemutvikling og trenger testdata. Løsningen gir tilgang til syntetisk testdata fra det syntetiske Folke- og Enhetsregisteret - med testdata fra flere ulike kilder.

Tenor Testdatasøk

Hvordan logge på Tenor?
Hvordan finne testdata i Tenor se 3-stegs veiledning

For mer informasjon om syntetisk Folkeregister med syntetisk personidentifikator på github (syntetiske fødselsnumre vil ha +80 på måned) Test for konsumenter

Test-BankID og Tenor

Det er støtte for å opprette test-BankID på testpersoner uthentet fra Tenor testdatasøk. Understående er en stegvis forklaring på hvordan man oppretter test-BankID og aktiverer den for bruk i Altinns samtykkeløsning:

  1. Logg inn i Tenor testdatasøk og søk etter testperson med nødvendige testdata. alt text
  2. Gå inn i preprod BankID-miljøet og opprett “BankID TestBank” på testpersonen. alt text
  3. Logg inn i Altinns testmiljø (TT02) for å aktivere test-BankID på testpersonen for å kunne gjøre samtykket. alt text

Miljøer

For Skatteetaten se link

Testmiljø:https://api-test.sits.no (nytt)
Prodmiljø:https://api.skatteetaten.no

Test av samtykkebasert datauthenting

Maskinporten-migrering og overgang til ny samtykkeløsning (1. mai 2022)

Bits har sammenstilt dokumentasjon fra Skatteetaten, Digdir og Altinn.

Maskinporten-migrering og overgang til ny samtykkeløsning.

Avvikling av gammel SBL løsning

Skatteetaten avvikler gammel SBL løsning 19. mai. 22

Etter 19. mai vil det ikke være mulig å benytte tidligere tjenestekoder:
• Gammel tjenestekode (inntekt): 4804_170223
• Gammel tjenestekode (spesifisert summert skattegrunnlag): 4628_170223

Dersom finansforetaket ikke har migrert over til Maskinporten og har implementert ny samtykkeløsning innen 19. mai, vil SBL (gammel løsning) ikke lenger fungere.

Skatteoppgjør 2021

Oversikt over endringer fra Skatteetaten vedrørende skatteoppgjøret for 2021:
Excel-oversikt
XSD fil 19.01.22.
XSD fil 17.02.22

Testdata

Skatteetaten har ifm. skatteoppgjøret for 2021, beriket og prodsatt 3 testpersoner fra det gamle testdatasettet pga. utfordringene med nytt testmiljø og bruk av syntetiske testdata fra Tenor.
De 3 testpersonene må benyttes i gammelt testmiljø.
Oversikt tilgjenglige testdata

Endringslogg

Dato Endring Link i dokumentasjon  
03.04.2023 Nye linker til Skatteetatens Github    
27.02.2023 Endringer for tjenesten    
17.02.2023 Endringer for tjenesten    
03.02.2023 Onboarding    
17.01.2023 Endringer for tjenesten    
06.04.2022 Lagt til informasjon om test-BankID og Tenor testdatasøk    
18.03.2022 Lagt til siste versjon av XSD fil fra endringer i kodelisten    
17.03.2022 Lagt til link til testdata for skatteoppgjør 2021    
10.03.2022 Oppdatert migrerings datoer for maskinporten, samtykkeløsningen og testmiljø    
17.02.2022 Oppdatert Excel oversikt - kvalitetssikret versjon av kodelisten for SSS.    
14.02.2022 Oppdatert Excel oversikt iht testdata for 2021    
08.02.2022 Oppdatert informasjon om tenor, samt lagt til brukerveiledning i tenor    
31.01.2022 Oppdatert med overgang til nytt testmiljø og testdata