Løsningen Konkursbehandling består av to selvstendige tjenester, der begge skal implementeres:

  • Konkursvarsel
  • Kontrollinformasjon - Innhenting av kontoinformasjon for bostyrereI tabellen under finnes link til “Spesifikasjon av eOppslag” for tjenesten Kontrollinformasjon.

Tjeneste Beskrivelse Link
Konkursvarsel Tjenesten er en selvstendig tjeneste som varsler om åpnet- slettet- opphevet- og avsluttede konkurser. Ikke relevant for denne tjenesten
Kontrollinformasjon Tjenesten er en selvstendig tjeneste som i Konkursbehandling benyttes for utlevering av kontoinformasjon om et konkursbo til en bostyrer.

Spesifikasjon av eOppslag for tjenesten Kontrollinformasjon er gjeldende her.

Der det henvises til konkrete etater er det Brønnøysundregistrene som inngår i tjenesten Konkursbehandling.
Spesifikasjon av eOppslag

Endringslogg

Dato Versjon Endring Link i dokumentasjon
16.04.21 1.0 Gjeldende versjon for løsningen.
Fremstilt dokumentasjonen mer oversiktlig, samt harmonisert med dokumentasjonen på Kontrollinformasjon for den delen som omhandler utlevering av kontoopplysninger til Brønnøysundregistrene