Det er datakildes ansvar å validere alle forespørsler fra datakonsument. Det er også datakildes ansvar å sørge for at alle forespørsler valideres godt nok.

Anbefaling angående validering av forespørsler for utlevering av kontoinformasjon til Brønnøysundregistrene

Generelle anbefalinger om validering i Kontrollinformasjon er også gjeldende for utlevering av kontoinformasjon i Konkursbehandling: Validation of requests.

For Konkursbehandling anbefales det en ekstra validering for utlevering av kontoinformasjon til Brønnøysundregistrene. Det anbefales at finansforetaket validerer følgende i tillegg til generelle anbefalinger om validering (nevnt i avsnittet over):

 • Brønnøysundregistrene (bostyrer) skal kun ha tilgang til følgende API’er:
  • Accounts
  • AccountDetails
  • Transactions

   Finansforetaket bør validere at de øvrige Kontrollinformasjon-APIene ikke benyttes i forespørsler fra Brønnøysundregistrene (bostyrer).
 • Brønnøysundregistrene (bostyrer) kan innhente kontohistorikk opptil 12 måneder tilbake i tid, regnet fra konkursdato. Finansforetak bør validere at det ikke spørres på kontohistorikk lenger tilbake i tid enn 12 måneder, regnet fra konkursdato. Finansforetaket finner datoen for konkurs i konkursvarselet - i feltet kjennelsesdato (se informasjon om felter i konkursvarselet).

 • Finansforetaket bør validere at det er åpnet konkurs på parten (f.nr./d.nr./org.nr.) som Brønnøysundregistrene (bostyrer) sender forespørsel på. Dette kan finansforetaket validere ved å sjekke at de har mottat et konkursvarsel fra Brønnøysundregistrene på den forespurte parten.

Endringslogg

Dato Versjon Endring Link i dokumentasjon
18.03.22 1.1 Endret fra at Brønnøysundregistrene kan be om kontohistorikk 4 måneder tilbake i tid.
Endret til at det kan innhentes kontohistorikk opptil 12 måneder tilbake i tid, regnet fra konkursdato.
Endringen er godkjent i DSOP Referansegruppe Bank.
Anbefaling angående validering
16.04.21 1.0 Gjeldende versjon for løsningen.
Fremstilt dokumentasjonen mer oversiktlig, samt harmonisert med dokumentasjonen på Kontrollinformasjon for den delen som omhandler utlevering av kontoopplysninger til Brønnøysundregistrene