Løsningen Konkursbehandling består av to selvstendige tjenester, der begge skal implementeres:

  • Konkursvarsel
  • Kontrollinformasjon - Innhenting av kontoinformasjon for bostyrereI tabellen under finnes link til funksjonell spesifikasjon for hver tjeneste.

Tjeneste Beskrivelse Link
Konkursvarsel Tjenesten er en selvstendig tjeneste som varsler om åpnet- slettet- opphevet- og avsluttede konkurser. Funksjonell spesifikasjon Konkursvarsel
Kontrollinformasjon Tjenesten er en selvstendig tjeneste som i Konkursbehandling benyttes for utlevering av kontoinformasjon om et konkursbo til en bostyrer.

Funksjonell Spesifikasjon for tjenesten Kontrollinformasjon er gjeldende her. Der det henvises til konkrete etater er det Brønnøysundregistrene som inngår i tjenesten Konkursbehandling.
Funksjonell spesifikasjon Kontrollinformasjon

Endringslogg

Dato Versjon Endring Link i dokumentasjon
16.04.21 1.0 Gjeldende versjon for løsningen.
Fremstilt dokumentasjonen mer oversiktlig, samt harmonisert med dokumentasjonen på Kontrollinformasjon for den delen som omhandler utlevering av kontoopplysninger til Brønnøysundregistrene