Løsningen Konkursbehandling består av to selvstendige tjenester, der begge skal implementeres:

  • Konkursvarsel
  • Kontrollinformasjon - Innhenting av kontoinformasjon for bostyrereI tabellen under finnes link til onboardingsguide for hver tjeneste.

Tjeneste Beskrivelse Link
Konkursvarsel Tjenesten er en selvstendig tjeneste som varsler om åpnet- slettet- opphevet- og avsluttede konkurser. Onboardingsguide Konkursvarsel
Kontrollinformasjon Tjenesten er en selvstendig tjeneste som i Konkursbehandling benyttes for utlevering av kontoinformasjon om et konkursbo til en bostyrer.

Følg onboardingsguide for tjenesten Kontrollinformasjon. Der det henvises til konkrete etater er det Brønnøysundregistrene som inngår i tjenesten Konkursbehandling.

Dersom tjenesten Kontrollinformasjon allerede er implementert for utlevering av kontoinformasjon til andre offentlige etater, må det sørges for at det implementeres støtte for utlevering av kontoinformasjon til Brønnøysundregistrene iht. dokumentasjonen. Dette skal bekreftes i selvdeklarasjon i steg D-1 i onboardingsguiden for Kontrollinformasjon.
Onboardingsguide kontrollinformasjon

Endringslogg

Dato Versjon Endring Link i dokumentasjon
16.04.21 1.0 Gjeldende versjon for løsningen.
Fremstilt dokumentasjonen mer oversiktlig, samt harmonisert med dokumentasjonen på Kontrollinformasjon for den delen som omhandler utlevering av kontoopplysninger til Brønnøysundregistrene