Løsningen Konkursbehandling består av to selvstendige tjenester, der begge skal implementeres:

  • Konkursvarsel
  • Kontrollinformasjon - Innhenting av kontoinformasjon for bostyrereI tabellen under finnes link til datamodell og arkitektur for hver tjeneste.

Tjeneste Beskrivelse Link
Konkursvarsel Tjenesten er en selvstendig tjeneste som varsler om åpnet- slettet- opphevet- og avsluttede konkurser. Datamodell og arkitekturdokument for Konkursvarsel
Kontrollinformasjon Tjenesten er en selvstendig tjeneste som i Konkursbehandling benyttes for utlevering av kontoinformasjon om et konkursbo til en bostyrer.

Datamodell for tjenesten Kontrollinformasjon er gjeldende her. APIene som inngår i Konkursbehandling er:
- Accounts
- Account details
- Transactions

Der det henvises til konkrete etater er det Brønnøysundregistrene som inngår i tjenesten Konkursbehandling.
Datamodell Kontrollinformasjon

Arkitekturdokument Kontrollinformasjon

Endringslogg

Dato Versjon Endring Link i dokumentasjon
16.04.21 1.0 Gjeldende versjon for løsningen.
Fremstilt dokumentasjonen mer oversiktlig, samt harmonisert med dokumentasjonen på Kontrollinformasjon for den delen som omhandler utlevering av kontoopplysninger til Brønnøysundregistrene