Løsningen Konkursbehandling består av to selvstendige tjenester:

  • Konkursvarsel
  • Kontrollinformasjon - Innhenting av kontoinformasjon for bostyrereI tabellen under finnes link til “forvaltningsrutiner” for tjenesten Kontrollinformasjon.

Tjeneste Beskrivelse Link
Konkursvarsel Tjenesten er en selvstendig tjeneste som varsler om åpnet- slettet- opphevet- og avsluttede konkurser. Ikke relevant for denne tjenesten
Kontrollinformasjon Tjenesten er en selvstendig tjeneste som i Konkursbehandling benyttes for utlevering av kontoinformasjon om et konkursbo til en bostyrer.

Forvaltningsrutiner for tjenesten Kontrollinformasjon er gjeldende her.

Der det henvises til konkrete etater er det Brønnøysundregistrene som inngår i tjenesten Konkursbehandling.
Forvaltningsrutiner Kontrollinformasjon

Endringslogg

Dato Versjon Endring Link i dokumentasjon
16.04.21 1.0 Gjeldende versjon for løsningen.
Fremstilt dokumentasjonen mer oversiktlig, samt harmonisert med dokumentasjonen på Kontrollinformasjon for den delen som omhandler utlevering av kontoopplysninger til Brønnøysundregistrene