Brønnøysundregistrene har tilgjengeliggjort et sett med testdata på konkursvarsler (åpning, oppheving, sletting og avslutning).

Testdata

(Testmiljø inneholder kun fiktive data)

uuid registreringstidspunkt type debitor
37f86010-2163-43e8-95a9-c9721e8da769 2018-06-08T11:32:40.200Z aapning 910375237
a2141fbb-812e-4550-8cc3-2a907a841261 2018-06-08T11:33:28.210Z aapning 910336819
370926f8-c4b4-461a-9d89-210fde5b1817 2018-06-08T11:34:23.310Z aapning 08086001471
24e10cde-d62b-4923-9c68-893fb81ea6a5 2018-06-08T11:35:38.100Z aapning 08086002265
f5d61b1c-0728-4217-b210-9cbc7725afc6 2018-06-08T11:36:33.200Z aapning 910425463
f85ba68a-9b47-4328-aec9-e1411a0bff1f 2018-06-08T11:46:33.200Z sletting 910425463
1cd30033-f400-42d2-b637-b3e6ce0f792b 2018-06-08T12:05:06.200Z aapning 19020101140
ef155a82-3624-466c-b594-e6246479e45d 2018-06-08T12:16:30.100Z aapning 20020101351
1df2a097-a1ae-49c4-9aa5-2a55686a05ef 2018-06-09T12:05:06.200Z oppheving 19020101140
45c625b3-6edc-49ba-a302-9c9c2422eab3 2018-07-01T12:16:30.100Z aapning 910491482
7ff5c7ae-4a9a-4bbe-b13c-07aaa7061122 2018-07-02T11:46:33.200Z aapning 910018469
b45ae651-e6c0-4137-ae6d-75eb819ed7e4 2018-07-03T12:05:06.200Z aapning 21097400153
54b45823-d66c-496d-b3da-c68b6a854975 2018-07-04T11:35:38.100Z sletting 08086002265
e393624f-62ac-4ef0-ad5b-ddd94cdf04b7 2019-03-01T11:46:33.200Z oppheving 910018469
5b290ea5-b9cf-46d9-acf4-28fed4540fdb 2019-06-10T11:32:40.200Z avslutning 910375237