Send e-post til DSOP@bits.no dersom FAQ ikke besvarer ditt spørsmål.

BCL/BCP

BCL

API spesifikasjon på BCL

API-et tar et parameter som er en identifikator for den offentlige etaten. Denne er basert på en «qualifier» som alltid vil være «iso6523-actorid-upis» og en identifikator som er basert på ISO 6523 standarden. En identifikator i ISO 6523 består av en ID for registeret, samt virksomhetens organisasjonsnummer. Verdiene er separert med kolon.

Fra oktober 2023 vil url-en ikke lengre ha en slash på slutten. Tidligere har bankene måtte benytte url med slash for å få respons.

Organisasjonens navn participantID
Brønnøysundregistrene ‘0192:974760673’
Miljø Link
Test https://test-bcl.difi.blufo.net/lookup/v2
Produksjon https://bcl.difi.blufo.net/lookup/v2

Eksempel på forespørsel mot BCL i testmiljø for å vite i hvilken BCP BRREG (974760673) har sitt sertifikat:

GET https://host:port/lookup/v2/{qualifier}::{participantId}

GET https://test-bcl.difi.blufo.net/lookup/v2/iso6523-actorid-upis::0192:974760673

Eksempel på respons (endepunkt mot 974760673 sin BCP):

{ 

    "difi-bcp-v1": "https://api.test4.buypass.com/bcp-api/v1/standard"

} 

BCP

Eksempel på forespørsel mot BCP (testmiljø):


https://api.test4.buypass.com/bcp-api/v1/standard/api/v1/iso6523-actorid-upis::0192:974760673/bdx-procid-dsop::urn:fdc:bits.no:2018:dsop:account:1.0

Process identifier er for denne løsningen definert som: bdx-procid-dsop::urn:fdc:bits.no:2018:dsop:account:1.0